přestávkavyučovací hodina
ručičkaručičkaručička
Hodina
Od – do
0.
7:00 – 7:45
1.
8:00 – 8:45
2.
8:55 – 9:40
3.
10:00 – 10:45
4.
10:55 – 11:40
5.
11:50 – 12:35
6.
12:45 – 13:30
7.
14:00 – 14:45
Učit se znát,
učit se, jak na to,
učit se žít spolu

Víte, že …

Nejdelší české slovo složené pouze ze souhlásek je čtvrtsmršť.

Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Aktuality
Vše
Škola
Školka
Družina
Jídelna
Zobrazena: aktualita z 274

STRAVNÉ NA ČERVENEC - MŠ

Jídelna

Stravné na červen  vybíráme 2.7. 2020 od 7:00 - 15:30 hod

                        22 x 30 = 660,-Kč

7let (odklad)    22 x33 = 726,-Kč

Školné 200,-Kč , předškoláci školné neplatí.

Jitka Kiselová, 24. 6. 2020

STRAVNÉ NA ČERVENEC

Jídelna

Stravné na ČERVENEC vybíráme 2.7.2020 od 6:30 do 15:30 hod

    

 

Cizí strávníci: 22 x 60 = 1320,- Kč

Senioři:           22 x 55 = 1210,- Kč

Jitka Kiselová, 24. 6. 2020

Nevyzvednutá vysvědčení

Škola

Vysvědčení, pro které si žáci osobně nepřijdou do školy, budou uložena v kanceláři  p. účetní. Vyzvědněte si je nejpozději do 16. 7. 2020. Současně je možno zaplatit zálohu na sešity.

Irena Rudolfová, 23. 6. 2020

Stravné přes účet ZŠ a MŠ

Jídelna

Pro rodiče platící stravu dětem v ZŠ přes účet. Po dobu červen, červenec si přerušte trvalý příkaz. Na konci července vložím na IS pokyny k platbám na další školní rok. Platí i pro platby přes účet v MŠ, pokud rodiče vědí, že jejich dítě v červenci do školky nepůjde.

Jitka Kiselová, 5. 6. 2020

Konzultace 2. stupeň

Škola

V Jiných sděleních najdete podrobné indormace ke konzultacím pro žáky 6.7.8. ročníku.

Irena Rudolfová, 3. 6. 2020

Poděkování

Škola

 Moc děkujeme mamince našeho prváčka Šimona Bukáčka za ušití roušek pro spolužáky.

Irena Rudolfová, 28. 5. 2020

Informace pro zákonné zástupce 1.-4. ročníku

Škola

Důležitá informace pro zákonné zástupce 1 - 4. ročníku je vložena v jiných sděleních.

Irena Rudolfová, 28. 5. 2020

Přihláška do ŠD 2020/2021

Družina

Vážení rodiče,

v sekci dokumenty je vložena přihláška do ŠD na školní rok 2020/2021. Prosím zájemce o vyplnění a vhození do schránky školy. Žákům, kteří chodí do školy budou přihlášky rozdány. Prosím o návrat p.učitelkám nebo vychovatelkám.

 S pozdravem Lenka Cacková

Lenka Cacková, 25. 5. 2020

Strava od 25.5.2020

Jídelna

Žáci, kteří v pondělí 25.5. 2020 nastoupí do školy a rodiče je telefonicky a nebo prostřednictvím třídního učitele a IS neodhlásili mají zajištěn oběd. Svačiny do konce školního roku nebudou poskytovány.

Jitka Kiselová, 24. 5. 2020

Rozhodnutí o přijetí

Školka


  Rozhodnutí o přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021
                    
Datum zveřejnění:  15.5.2020

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bělá pod Pradědem, příspěvkové organizace rozhodla podle ustanovení § 34 odst.4., § 165, odst. 2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace, uchazečům dle následujícího seznamu pod přiděleným registračním číslem:

1. PV  1/20 přijat (a)
2. PV  2/20 přijat (a)
3. PV  3/20 přijat (a)
4. PV  4/20 přijat (a)
5. PV  5/20 přijat (a)
6. PV  6/20 přijat (a)
7. PV  7/20 přijat (a)
8.PV   8/20 přijat (a)

Toto rozhodnutí je zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole  a na internetových stránkách školy www. zsadolfovice.cz a to po dobu minimálně 15 dnů od zveřejnění.

PaedDr. Irena Rudolfová
ředitelka školy
 

Ivana Kolbabová, 15. 5. 2020

Metodický pokyn Ochrana zdraví a provoz škol do konce roku

Škola

Metodický pokyn

Irena Rudolfová, 7. 5. 2020

I. stupeň - termín pro vyjádření zájmu o docházku do školy o

Škola

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházklu do školy žáků       I. stupně do 18. 5. 2020 prostřednictvím třídního učitele. Žáka nelze zařadit do školní skupiny než k 25. 5. 2020.

Zákonný zástupce je povinen první den nástupu prostřednictvím žáka předložit  Čestné prohlášení. Žádáme zákonné zástupce, aby zvážili vešketé rizikové faktory uvedené v čestném prohlášení, které se mohou týkat samotného žáka nebo rodinných příslušníků. 

V jiných sděleních jsou vloženy podrobnější informace o organizaci vzdělávacích aktivit a o dalších souvislostech od 25. 5. 2020.

 

Irena Rudolfová, 6. 5. 2020

9. ročník - termín pro vyjádření zájmu o docházku do školy

Škola

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházklu do školy žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 prostřednictvím třídního učitele, od kterého obdrží rovněž podrobnější informace o organizaci vzdělávacích aktivit a o dalších souvislostech.

Irena Rudolfová, 4. 5. 2020

nástup žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020 a nástupu 1. stupně od

Škola

Informace vedení školy  k nástupu žáků 9. ročníku do školy v termínu od 11. května 2020 a I. stupně od 25. května 2020

Vážení rodiče, milí žíci

  • Ministerstvo školství avizovalo na začátku dubna 2020 vydání upřesňujících pokynů k zajištění „nástupu do škol“, a to pro  jednotlivé skupiny žáků. Tyto pokyny byly zveřejněny v sobotu 2. 5. 2020. 
  • V pondělí 4. 5. budou  vyhodnoceny organizační možnosti zajištění přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole. Zákonní zástupci budou bezprostředně informováni o vývoji této záležitosti. 
  • Postupně budou vyhodnocovány možnosti a organizace zajištění přítomnosti žáků I. stupně. A opět budou zákonní zástupci bezprostředně informováni.
  • Děkujeme za trpělivost a vstřícnost.

 

Irena Rudolfová, 3. 5. 2020

Informace z PPP Jeseník

Škola

Vážení a milí rodiče.

Vzhledem k současné mimořádné situaci jsme byli nuceni změnit obvyklé postupy a upravit režim našeho fungování následovně.

Posuzování školních zralostí je odloženo do doby, kdy vláda rozhodne o rozvolnění karanténních opatření. Aktuálně přijímáme a evidujeme pouze žádosti k vyšetření školních zralostí vašich dětí a připravujeme se na období, kdy bude možné realizovat vyšetření. Tyto požadavky na vyšetření se budeme snažit řešit přednostně.

Příjem dalších typů požadavků je až do odvolání pozastaven. Budeme se jim věnovat podle neodkladnosti, jakmile to situace umožní.

S pozdravem

pracovníci PPP a SPC OK

Radka Palzerová, 30. 3. 2020

Zrušení obědů

Jídelna

Po dobu karantény mají všichni žáci automaticky odhlášeny obědy i svačiny.

Jitka Kiselová, 18. 3. 2020


ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem

DUMy vytvořené učiteli naší školy jsou pedagogy sdíleny v rámci informačního systému školy. Na požádání prostřednictvím e-mailu školy budou poskytnuty i třetím osobám.

Kontakt

Název organizace:Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,
příspěvková organizace

Adresa:Adolfovice 170, 790 01 Jeseník

E-mail:zsadolfovice@jen.cz

Telefon:584 412 084

Mobil ředitelna:605 913 058

Mobil ZŠ:739 477 058

Mobil MŠ:739 268 815

Mobil ŠD:739 134 103

Mobil jídelna:605 054 624

IČO:75029456

ID schránky:dmpmbd7